Азбука-азбука песен

Азбуката

Песента на азбуката

А за ябълка и
B за топка
C за котка и
D за кукла
E за яйце и
F за жаба
G за стъкло и. \ T
H за шапка
I за иглу и
J за конфитюр
K за хвърчило и
L за агне
М за човека и
N за мрежата
О за лук и
P за писалка
Q за кралицата и
R за пръстен
S за звезда и
T за влак
U за чадър и
V за микробус
W за часовник и
X в кутия
Y за яхта и
Z за зоопарк

Сега го знам, така и вие!

А, Ь, С, г-букви
A, B, C - главни букви
a, b, c - малки букви
a, e, lo, u - гласни
b, c, d, f, g и т.н. - съгласни
ябълка, топка - думи