Околна среда, енергия

ОКОЛНАТА СРЕДА И ЕНЕРГИЯ


1. горски / Дървета
2. езеро
3. ливада

4. планина
5. долина

6. водопад
7. бързей

8. хълм
9. поле
10. поток / поток
11. езерце

12. плато
13. стръмна скала
14. каньон
15. река
16. язовирна стена

17. пустинен
18. дюна

19. джунгла
20. морски бряг
21. залив
22. океан
23. остров

24. замърсяване на въздуха
25. киселинен дъжд
26. токсични отпадъци
27. радиация
28. замърсяване на водите

29. масло
30. (природен газ
31. въглища
32. вятър
33. ядрена енергия
34. слънчева енергия
35. водноелектрическа енергия