БАНКА

БАНКАТА


Направете депозит
Б направи оттегляне
C чек
D получите пътнически чекове
E отворите сметка
F кандидатства за кредит
G валута

1 депозит фиш
Отказ за оттегляне 2
Проверка 3
4 пътнически чек
Банкова книга / книжка 5
ATM карта 6
Кредитна карта 7
Хранилище 8 (банка)
Сейф 9
Командир 10
11 охрана
ATM (машина) / банкомат
Банков служител на 13