ИНСТИТУЦИИ НА ОБЩНОСТТА. \ T

ИНСТИТУЦИИ НА ОБЩНОСТТА. \ T


Полицейски участък
B пожарна станция
C болница
D кметство / кметство
E център за отдих
F сметище
G център за грижи за деца H старши център
I църква J синагога K джамия L храм

Авариен оператор 1
Полицай 2
Полицейска кола 3
Пожарна машина 4
5 пожарникар
Спешна помощна стая 6
7 EMT / фелдшер
Линейка 8
Кмет / градски управител на 9
10 заседателна зала
Фитнес зала 11
Директор на дейностите на 12
Игрална зала 13
Плувен басейн 14
15 санитарен работник
Център за рециклиране на 16
17 детегледачка
Детска стая 18
Игрална зала 19
20 възрастен работник / старши грижовен работник