ПОЩА

ПОЩА


Писмо 1
Пощенска картичка 2
3 въздушно писмо / аерограма
4 пакет / парцел
5 първа класа
6 приоритетна поща
7 експресна поща / овърнайт поща
8 пощенска пратка
Сертифицирана поща 9
10 печат
11 лист с печати
12 руло от марки
13 книга с печати
Паричен превод 14
15 форма за промяна на адреса
16 формуляр за регистрация за селективна услуга
Формуляр за заявление за паспорт 17
18 плик
19 обратен адрес
20 пощенски адрес
21 пощенски код
22 пощенско клеймо
23 печат / пощенски разходи
24 пощенски слот
25 пощенски служител / пощенски служител
Мащаб 26
27 печат машина
28 носител на писма / пощенски носител
Пощенски камион 29
30 пощенска кутия