ПРОБЛЕМИ И ИЗМЕНЕНИЯ НА ОБЛЕКЛОТО

ПРОБЛЕМИ И ИЗМЕНЕНИЯ НА ОБЛЕКЛОТО

1-2 дългосрочен
3-4 стегнато - разхлабено
5-6 голям / голям - малък
7-8 високо - ниско
9-10 необичайни
11-12 тежка светлина
13-14 тъмна светлина
15-16 широк - тесен
17 оцветена яка
18 изтръгнат / скъсан джоб
19 счупен цип
20 липсва бутон
21 съкращава полата
22 удължава ръкавите
23 вземете сакото
24 пусна панталоните
25 фиксира / ремонтира шева