ФИНАНСИ

ФИНАНСИ

Форми на плащане

1 в брой
Проверка 2
номер за проверка б номер на сметката
Кредитна карта 3
номер на кредитна карта
Паричен превод 4
5 пътнически чек

Битови сметки

6 наем
7 ипотечно плащане
Електрическа сметка 8
9 телефонна сметка
Сметка за газ 10
11 петрол / сметка за отопление
12 сметка за вода
13 фактура за кабелна телевизия
Плащане на автомобил 14
Сметка за кредитни карти 15

Семейни финанси

16 балансира чековата книжка
17 напишете чек
Банка 18 онлайн
19 чекова книжка
Проверка на 20 регистър
Месечно извлечение 21

Използване на банкомат

22 поставете ATM картата
23 въведете своя ПИН / личен идентификационен номер
24 избира транзакция
25 прави депозит
26 изтегли / получи пари
27 трансферни средства
28 премахнете картата си
29 вземете сделката / квитанцията за транзакцията