ПАРИ

ПАРИ

Монети

име

Стойност

Написано като:

1 стотинка
2 никел
3 стотинка
Квартал 4
5 половин долар
6 сребърен долар
един цент
пет цента
десет цента
двадесет и пет цента
петдесет цента
един долар
1c $ .01
5c $ .05
10c $ .10
25c $ .25
50c $ .50
$ 1.00

Валута

име

Понякога казваме:

Стойност

Написано като:

7 (една) доларова банкнота
8 банкнота от пет долара
9 банкнота от десет долара
10 банкнота от двадесет долара
11 банкнота от петдесет долара
12 (една) сто доларова банкнота
единствен
пет
и този
двадесет
петдесет
сто
един долар
пет долара
десет долара
двадесет долара
петдесет долара
сто долара
$ 1.00
$ 5.00
$ 10.00
$ 20.00
$ 50.00
$ 100.00