Комета, галактика

Начало » Комета, галактика

Комета, галактика - астрономия

комета

Ядро на кометата, кома, газова опашка, глава, прахова опашка

Ядро, кома, газова опашка, глава, прахова опашка

Галактика

Класификация на галактиката Хаббъл, елиптична галактика, лантикуларна галактика, спирална галактика, спирална галактика, неправилна галактика, спирално рамо, ядро.

Класификацията на Хъбъл, елиптична галактика, лантикуларна галактика, спирална галактика, спирална галактика, неправилна галактика, спирално рамо, ядро.

Facebook Коментари