04. ще излита / излита / излита, ще постави / ще постави

Начало » 04. ще излита / излита / излита, ще постави / ще постави

ще излита / излита / излита

Сегашно просто

Минало просто

Настоящите непрекъснати и настоящи прости

Шапката му е на масата. - Ще вземе шапката си от масата
Той го разговаря от масата

ще постави / поставя

Ще / ще

Той ще постави шапката си на главата - Той поставя шапката си на главата
Той сложи шапката си на главата. Той го сложи. - Беше на масата. Тя е на главата му.

Той ще свали шапката от главата си - Той сваля шапката от главата си
Неговата шапка е в ръката му. Беше на главата му - той свали шапката си

Facebook Коментари