Въведение и откриване на разговора

Начало » Въведение и откриване на разговора

Въведение и отваряне на разговора gambits - ситуационни диалози - Как да кажа

Въведение и отваряне на разговора gambits - ситуационни диалози - Как да кажа

1.

Уенди, искам да се запознаете с брат ми, Сам.
B Как се справяте?
A Как се справяте?
B Какво мислите за живота в Англия?
А аз все още се чувствам доста тъжна.
B Първоначално е странно.

2.

Г-жа Хюс, това е Питър Браун.
B Как се справяте?
A Как се справяте?
B Как намирате нещата тук?
A Ако не беше климатът, бих го харесал много.
Б Няма да ви отнеме много време да се установите.

3.

Майка, това е брат на Джо, Дейвид.
B Как се справяте?
A Как се справяте?
B Как ви харесва Лондон?
Това е доста различно от това, което очаквах.
B Не се притеснявайте, скоро ще свикнете с него.
4.

Една мисис Стейси, бих искала да представя моя гръцки приятел Милош.
B Как се справяте?
A Как се справяте?
Б Какви са първите ви впечатления от Англия?
A Разбира се, тук е много по-студено, отколкото у дома.
B Няма значение, ще бъде добре през седмица или две.

Facebook Коментари