01. pronoms personnels

Начало » 01. pronoms personnels

Видове прономи, сравнителен анализ на персонала, прономи на притеснения и пристрастия

Видове прономи

Видове прономи (1) 2) Прономи притежават 3) Прономи рефлексивни / подчертаващи
Първи
човек
Singulier Предмет
Предмет
Je
МВР
мина МВР
Pluriel Предмет
Предмет
Ум
Ум
Нотър Ум
Deuxième
човек
Singulier Предмет
Предмет
ви
ви
Votre ви
Pluriel Предмет
Предмет
ви
ви
Votre ви
Troisième personne Singulier Предмет
Предмет
il elle elle
lui elle elle
син син син lui-même lui-même
Pluriel Предмет
Предмет
Ils
ле
техен себе си

Видове прономи, сравнителен анализ на персонала, прономи на притеснения и пристрастия

Facebook Коментари