след (предлог) - след това (наречие)

Начало » след (предлог) - след това (наречие)

  1. След е предлог: то може да бъде последвано от съществително или а-я форма
  • Ядохме в ресторант след Филмът
  • След като видях филмът, ядохме в ресторант
  1. След в не наречие: ние не го използваме със същото значение като по-късно, след това or след това
  • Отидохме в киното и по-късно (след това/ след това) ядохме в ресторант.
    (НЕ… и след ядохме в ресторант)

Facebook Коментари