Между и между

Начало » Между и между

- Между: Някой / Нещо е между две или по-ясно отделни хора или неща

- Сред: когато някой / нещо е в група, тълпа или маса от хора или неща, които не виждаме отделно

  • Тя стоеше между Том и Джери
  • Тя стоеше сред тълпа от деца
  • Нашата къща е между гората, реката и селото
  • Къщата му е скрита сред дърветата

Facebook Коментари