В края, накрая

Начало » В края, накрая

В края (на нещо) = по времето, когато нещо свърши.

 • в края на месеца
 • в края на януари
 • в края на играта
 • в края на филма
 • в края на курса
 • в края на концерта
 • Отивам в края на януари / в края на месеца.
 • В края на концерта имаше много аплодисменти.
 • Играчите се ръкуваха в края на играта.

Не можете да кажете „в края на…“. Така че не можете да кажете „в края на януари“ или „в края на концерта“.

Обратното на в края на …) is в началото (от…):

 • Отивам в началото на януари, (Не в началото)

В края = накрая.

Ние използваме в края когато казваме какъв е крайният резултат от дадена ситуация:

 • Имахме много проблеми с колата ни. Накрая го продадохме. (= най-накрая го продадохме)
 • Той все повече се ядосваше. Накрая той просто излезе от стаята.
 • Алън не можеше да реши къде да отиде за почивките си. Накрая не отиде никъде. (Не накрая)

Обратното на в края обикновено е първо:

 • Първоначално не се разбирахме много добре, но накрая станахме добри приятели.

Facebook Коментари