По пътя, По пътя, Между другото, По някакъв начин

Начало » По пътя, По пътя, Между другото, По някакъв начин

По пътя:

  • Моля, преместете този стол. Това е в пътя.
  • Направете работата си по начина, по който ви показах.

По пътя:

  • По пътя към гарата купих няколко цигари.

По този начин:

  • Той спасява стари пликове. По този начин той е събрал много печати.

Между другото:

  • Между другото, виждал ли си напоследък Хари?

По някакъв начин:

  • В известен смисъл това е важна книга.

Facebook Коментари