по време и в

Начало » по време и в

1. Ние използваме и двете по време на и in да се каже, че нещо се случва в определен период от време

  • Ще бъдем на почивка по време на/in Август
  • събудих се по време на/in нощта

2. Ние предпочитаме по време на когато подчертаваме, че говорим за целия период

  • Магазинът е затворен по време на през август
    (Не в цялото август)

3. Ние използваме по време на, Не in, когато казваме, че нещо се случва между началото и края на дадена дейност
(не период от време)

  • Имаше някои странни преживявания по време на военната си служба.
    (Не в неговата военна служба)
  • Ще се опитам да ви се обадя по време на срещата (Не в срещата)

Facebook Коментари