всеки

Начало » всеки

1. Ние използваме всеки да говорим за двама или повече хора или неща.
Ние използваме всеки да говорим за три или повече (вместо „всеки две” казваме и двете)

2. Ние казваме всеки когато мислим за хора или неща поотделно, един по един.
Ние казваме всеки когато мислим за хора или неща заедно, в група (Всеки е по-близо до всички)

конферансие:

  • Ние искаме всеки детето да се развива по свой собствен начин
  • Ние искаме всеки дете да бъде щастлив
  • Всеки лицето на свой ред отиде да посети лекар
  • Той даде всеки пациент същото лекарство.

Разликата не винаги е много голяма и често и двете думи са възможни.

  • Изглеждаш по-красива всяка / всеки време ви видя.

Facebook Коментари