всеки един

Начало » всеки един

1. Ние използваме всеки преди съществително в единствено число

всеки + единствено име

  • виждам я всеки ден (НЕ… всеки ден)
  • Всеки използва се стая

2. Ние използваме всеки един от преди местоимение или определител (например, моите, тези). Наименованието или съществителното е множествено число

всеки от нас / ти / тях
всеки един от + определящ + множествено число

  • Неговите книги са прекрасни. чел съм всеки of тях
  • Всеки един от плочите са счупени

3. Можем да използваме всеки без съществително

  • Всеки счупен е
  • чел съм всеки

4. Всеки се използва с множествено число в изрази като на всеки три дни, на всеки шест седмици

  • Отивам в Италия на всеки шест седмици

5. Всички, всички и всичко се използват с отделни глаголи, като всеки.

  • Всички се е прибрал у дома (НЕ всеки има…)
  • Всичко готово е.

Facebook Коментари