Извинете ме, извинете и съжалявам

Начало » Извинете ме, извинете и съжалявам

1. Обикновено казваме извинение мен, преди да прекъсваме или смущаваме някого;
ние казваме съжалявам след като смущаваме или смущаваме някого.

Сравнете:

  • Извинете ме, мога ли да мина покрай? съжалявамстъпих на крака ти?
  • Извинете меМожеш ли да ми кажеш пътя до гарата?

I извинете е по-официален начин да съжаляваме.

  • I извинете, Страхувам се, че не осъзнах, че това е вашето

2. Ако не чуем или не разбираме какво казват хората, обикновено казваме Съжалявам? Какво? (неофициално) или (Моля ви)?
Американците също казват Извинете?

  • - Майк е на телефона. Съжалявам- казах „Майк на телефона“
  • "Ще се видим утре". "Какво- казах „Ще се видим утре“.
  • - Отиваш глух. Извинявам ли се?

Facebook Коментари