също - или

Начало » също - или

Ние използваме твърде и всеки в края на изречението.

Ние използваме твърде след а положителен глагол: Ние използваме всеки след а отрицателен глагол:
• A: IЩастлив съм. • A: IНе съм щастлив.
B: Аз съм щастлив също. B: Iсъм не щастлив или, (Не "азне съм… също ”)
• A: I радваше се на филма. • A: I не може да готви.
B: Наслаждавах it също. B: I могаили, (Не "аз не мога също “)
• Мария е лекар. Съпруга си is лекар също. • Бил не гледа телевизия. Той няма'T четете вестници един от двамата.

Facebook Коментари