как и какво… като?

Начало » как и какво… като?

1. Ние използваме как да питаме за нещата, които се променят - например настроението и здравето на хората.
Ние използваме като какво да питаме за неща, които не се променят - например външния вид и характера на хората. Сравнете:

  • Каке Рон? Той е много добре.
  • КаквоТова е Рон като, Той е висок и тъмен и малко срамежлив.
  • Как изглежда ли? Изненадан.
  • Какво изглежда като, приятен

2. Често използваме как да попитам за реакциите на хората към техния опит

  • Как е филмът? Страхотен.
  • Каке пържолата ти?
  • Каке новата работа?

3. Не бъркайте предлога като (в Като какво?) с глагола като.

Сравнете:

  • Какво тя ли е като? прекрасен
  • Какво Дали тя като? Танцуващи и бързи коли

Facebook Коментари