път и улица

Начало » път и улица

1. В улица е път с къщи от двете страни.
Ние използваме улица за пътища в градовете, но не и за селските пътища.

  • Автомобилите могат да паркират от двете страни на нашата улица.

Път се използва както за града, така и за страната.

  • Автомобилите могат да паркират от двете страни на нашата път.
  • Има тясна ликвидация път от нашето село до следващото.
    (не… тясна ликвидация улица...)

2. Имайте предвид, че в имената на улиците ние подчертаваме думата Път, но думата преди Street.

  • Пътят на Мерилебоун
  • 'Улица Оксфорд.

Facebook Коментари