Който и да е, какъвто и да е, независимо от това, кога и където и да е

Начало » Който и да е, какъвто и да е, независимо от това, кога и където и да е

  1. Тези думи означават „няма значение кой“, „няма значение какво“. и т.н.
  2. който и, каквото, Които и да са относителни местоимения: те могат да бъдат субекти или обекти на клауза.
който и и т.н. + клауза + клауза
клауза който и и т.н. + клауза
  • който и телефони, кажи им, че съм навън / не отварям вратата, който и сте
  • каквото ти винаги ще те обичам / Запази спокойствие, каквото и случва се
  • - Кое е моето легло? който ти харесваш"
  • Обаче много той яде, никога не се насища / Хората винаги искат повече, обаче богати са те
  • Всеки път, когато Отивам в Лондон, посещавам Националната галерия / Можете да дойдете всеки път когато ти харесваш
  • където ти отиваш, ще намериш Кока-Кола / Хората бяха приятелски настроени където ние отидохме

Facebook Коментари