A. Какви са фразеологичните глаголи?

Начало » A. Какви са фразеологичните глаголи?

Фразален глагол е глагол плюс предлог или наречие, което създава смисъл, различен от оригиналния глагол.

 • Някои фразеологични глаголи са непреходни.
  Непреходен глагол не може да бъде последван от обект.
 • Някои фразеологични глаголи са транзитивни.
  Преходният глагол може да бъде последван от обект.
 • Някои преходни фразеологични глаголи са разделими.
  Обектът се поставя между глагола и предлога.
  В този фразеологичен речник глаголите се разграничават чрез поставяне на a * между глагола и предлога / наречието.
 • Някои преходни фразеологични глаголи са неразделни.
  Обектът се поставя след предлога.
  В този фразеологичен глаголен речник неотделимите фразеологични глаголи се маркират чрез поставяне на a + after предлог / наречие.
 • Някои преходни фразеологични глаголи могат да вземат обект и на двете места.
  В този фразеологичен глаголен речник такива фразеологични глаголи са маркирани с * и +.
 • Въпреки че много фразеологични глаголи могат да вземат обект на двете места, вие
  трябва да поставете обекта между глагола и предлога, ако обектът е местоимение.

Facebook Коментари